VELKOMMEN
Metaleco logo

Felles ansvar for miljøet

VELKOMMEN

Mange tror at farlig avfall genereres av tungindustri og i kompliserte prosesser i industrien. Dette er imidlertid kun delvis riktig. Vi omgir oss med produkter som blir til farlig avfall hver dag.

 

Men vi kan unngå farene ved å behandle dette på riktig måte.

Farlig avfall kan inneholde bestanddeler som er farlige, brennbare, irriterende, giftige, etsende eller på annen måte har en negativ effekt på menneske eller miljø.

 

Copyright © Metaleco AS Org. nr. 912627187

+47 96804785, Tyriveien 1, 1512 Moss, Norway

 

Telefon: +47 96804785

E-post: info@metaleco.no