OM OSS
Metaleco logo

Felles ansvar for miljøet

OM OSS

Metaleco har som mål å hjelpe selskaper og personer med innsamling av avfall. Vi finner måter å gjenbruke avfallet på som er gunstig for miljøet og kommersielt bærekraftig. Vi samler inn, mottar, klassifiserer, sorterer og deklarerer avfall. De aktuelle myndigheter lager lover og regler for avfall, og avfallsprodusenten er ansvarlig for å behandle avfallet i henhold til dette. Riktig avfallsbehandling er derfor en nøkkeloppgave for all virksomhet som genererer avfall. Metaleco kan delta i prosessen og sørge for korrekte tiltak i henhold til lovgivning, HMS og økonomi.

 

Metaleco er sertifisert for innsamling av alle typer metaller i Norge.

Copyright © Metaleco AS Org. nr. 912627187

+47 96804785, Tyriveien 1, 1512 Moss, Norway

 

Telefon: +47 96804785

E-post: info@metaleco.no