TJENESTER
Metaleco logo

Felles ansvar for miljøet

BATTERIER

Etter at batterier er blitt til avfall starter nedbryting av kapper og innpakning. Resultat av dette kan være at tungmetaller, giftige stoffer og syrer lekker ut og havner i naturen eller på annen måte på avveie. Tungmetaller kan ende i grunnvannet og havne i økosystemet og på den måten komme i matkjeden til mennesker og dyr.

 

Avfall fra husholdninger inneholder også miljøgifter og krever riktig behandling. Dette gjelder elektriske apparater, batterier, lyspærer, maling og mange andre ting vi omgir oss med.

 

AV BILBATTERIER

•Alle bilbatterier inneholder 2-3 liter svovelsyre, bly og blyforbindelser som alle er giftige.

•Bilbatterier kan bli regenerert eller gjenvunnet til nye produkter ved å skille bly, syre og polypropylen som er bestanddelene i batteriene.

 

 

HUSHOLDNINGSAPPARATER OG FORBRUKERELEKTRONIKK

Elektronisk og elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Dette skal gjenvinnes på korrekt måte og man kan finne selskaper som gjør dette. Alle som selge slike apparater har plikt til å samle inn apparater av tilsvarende type.

 

BILER OG BILVRAK

Biler genererer mye farlig avfall som batterier, spillolje, filtere, støtdempere, katalysatorer og annet. Mange biler kan i stor grad gjenvinnes i sin helhet og denne tendensen er økende. Dette må gjøres på korrekt måte for å unngå at farlig avfall kommer på avveie og havner på uønsket sted.

 

Alle disse avfall samles inn og forvaltes av Metaleco AS

Copyright © Metaleco AS Org. nr. 912627187

+47 96804785, Tyriveien 1, 1512 Moss, Norway

 

Telefon: +47 96804785

E-post: info@metaleco.no